DU HỌC HÈ PHÁP | Du Học Hè

tong-quan-phap-1.jpg

Ôm và hôn vào má , Trả tiền ,Tặng quà ,Ứng xử nơi công cộng , Xếp hàng , Nghe điện thoại , Đúng giờ , Nhường nhịn và giúp đỡ , Văn hóa trên bàn ăn